Herman Bannink Projecten & Adviezen, heeft jarenlang ervaring in:

See here for CV English
 

 

  • het uitvoeren van projecten
  • begeleiding/ management van bouwwerken
  • inkoop, EU regelgeving
  • verkrijgen van vergunningen
  • keuringen van elektrotechnische materialen
  • storingsonderzoek

 

 

 

 

Uitvoeren van projecten 

Het uitvoeren van projecten volgens de methode Projectmatig Werken van Twijnstra Gudde, met name de aanleg van hoogspanningsverbindingen zowel boven- als ondergronds. Van tracering tot en  met inbedrijfname. Dit omvat inrichten projectorganisatie, tracering, vergunningverlening, inkoop materialen, installatie en montage, inbedrijfname.

 

Begeleiding/ management van bouwwerken 

Begeleiding en management van bouwwerken van vergunningverlening tot en met oplevering.

 

Inkoop, EU Regelgeving 

Advisering op het gebied van inkoop van materialen en diensten, onderhands en volgens EU Regelgeving. Inkoop van materialen, diensten, montagewerken.

 
 

Verkrijgen van vergunningen

 

Begeleiding ten behoeve van het verkrijgen van diverse vergunningen.

 

Keuringen van elektrotechnische materialen

 

Beproevingen op het gebied van hoog- en laagspanningsapparatuur, zowel type beproevingen als routine en fabrieksafname beproevingen. Ook hoogspanningskabels met armaturen en alle componenten van bovengrondse hoogspanningsverbindingen.

 

Storingsonderzoek 

Advisering op het gebied van storingsonderzoek van elektrotechnische apparatuur.

 
 

 CV ing. H.Bannink per 2007-10-28

 Privé gegevens:

Herman Bannink

Geboren 29-9-1942 te Doetinchem

Getrouwd, 2 zonen, 5 kleinkinderen

Adres: Zandvoortweg 8, 7021 HM Zelhem

Eenmanszaak, valt onder vrije beroepen

VAR verleend

 
 

 Opleiding:

 1954-1960 HBS-B

1960-1962 TU Delft Electrotechniek

1963-1964 Militaire dienst specialist NBC

1964-1967 HTS Arnhem Electrotechniek

Projectmatig werken  Twijnstra & Gudde

VCA Certificaat

Kennis van Engelse (goed), Duitse (goed), en Franse (redelijk) taal 

 
 

Ervaring:

1967-1987 (senior) proefleider kortsluitlaboratorium Kema

Specialist kortsluitbeproevingen, certificeringen volgens diverse internationale voorschriften

Fabrieks afnamebeproevingen/typebeproevingen schakelmateriaal, midden- en hoogspanning

Fabrieks afnamebeproevingen nettransformatoren 

1987-2007 projectleider hoogspanningsverbindingen SEP/TenneT

Aanleg ringsluiting SEP (200 km 380 kV hoogsp. lijn)

Aanleg hoogspanningslijn Zwolle-Eemshaven (150 km)

Aanleg 1200 km OPtical GroundWire in 380 en 220 kV net

Verder nog aantal kleinere projecten

Veel afnamebeproevingen bijgewoond welke betrekking hebben op hoogspanningslijnen, zowel mechanisch als electrisch. Mastbeproevingen bijgewoond. 

1995-2007 Specialist Mass Impregnated kabel NorNed

betrokken bij voorbereidingen diverse contracten

bijwonen kabelbeproevingen, zowel typebeproevingen als witness and hold points

verantwoordelijk voor kabelcontract Nexans 

2000-2007 BritNed kabelverbinding

voorbereidingen diverse contracten en vergunningen

betrokken bij realisatie, met name kabelproductie, landkabeltracé, kabelinstallatie

 
 

Contactgegevens

Herman Bannink Projecten & Adviezen

Zandvoortweg 8

7021 HM Zelhem

Nederland

M +31 6 4078 8377

T  +31 314 622251

contact@hermanbannink.nl

www.hermanbannink.nl

BTW nr. 020564053B01